Rozhodli ste sa uzavrieť životné poistenie? Bojíte sa, že naletíte nejakému podvodníkovi alebo samotnej poisťovni?

Pozrite si najčastejšie triky poisťovacích podvodníkov a vyhnite sa im.

1. Životné poistenie len ako sporenie

Názov „životné poistenie“ každému napovie, na čo je tento nástroj určený. Napriek tomu ho mnoho agentov ponúka ako luxusný nástroj na sporenie alebo investície. Sporenie v životnom poistení má svoj význam. Je vhodné ako sporenie na dôchodok, prípadne na riešenie niektorých životných udalostí.

Ak vám niekto ponúka životné poistenie iba ako nástroj sporenia, zvýšte svoju pozornosť. Pravdepodobne ho motivuje provízia, ktorú za túto zmluvu získa.

2. Iné alebo nové poistenie po dvoch rokoch

Toto pravidlo platí najmä v prípade, ak ste na zmluve sporili.

Odporúča vám niekto zrušiť zmluvu po dvoch rokoch? S odôvodnením, že dnes je výhodnejšie niečo iné? Tohto človeka tiež motivuje jeho provízia viac, ako vaša spokojnosť. O to viac, ak vám pôvodné poistenie uzatváral on sám.

V sektore poistenia neustále prichádzajú nové, často výhodnejšie nástroje, no pri životnom poistení prvé dva roky splácate iba poplatky. Ak uzavriete nové poistenie, budete tieto poplatky platiť znova. To väčšinou nedokáže vynahradiť ani výhodnejšie nové poistenie. Stáva sa, že nový produkt vynahradí túto stratu. Zriedkavo sa môže objaviť akcia, kedy poisťovňa odpustí úvodné poplatky. Tieto prípady sú však ojedinelé.

7 najčastejších podvodov poisťovákov pri uzatváraní životného poistenia

3. Čistý zdravotný dotazník

Každá poisťovňa sa zaujíma o váš zdravotný stav. Je to znakom toho, že má naozaj v úmysle vyplatiť vám peniaze. Môže vás tiež vopred upozorniť, čo vám prípadne plniť nebudú. Zdravotný dotazník je potrebné vyplniť pravdivo.

Jeho úplné a pravdivé vyplnenie nemá vplyv na vyplatenie provízie agentovi.

Ak vás finančný agent nabáda k neuvádzaniu dôležitých zdravotných skutočností, alebo ho vyplní za vás úplne bez zdravotných problémov, pozor! Chce si len ušetriť čas, alebo sa vyhnúť prípadnému odmietnutiu zmluvy. Poisťovňa zmluvu uzavrie, agent získa províziu, vy platíte. Niečo sa vám stane, poisťovňa si vyžiada vašu zdravotnú dokumentáciu. Ak ste jej niečo zatajili, úmyselne, či neúmyselne, žiadne peniaze nedostanete.

4. Vynikajúca riziková skupina

Ste baník, remeselník, športovec alebo máte iné nebezpečné povolanie? Hrozí vám väčšie riziko, a to poisťovne vedia. Preto sú niektoré pripoistenia o niečo drahšie.

Ak sa chce agent vyhnúť navýšeniu ceny poistenia, alebo napríklad tromfnúť konkurenčnú ponuku, stačí mu vo vašej zmluve uviesť „lepšie znejúce“ povolanie s nižšou rizikovou skupinou.

Výsledok však bude podobný ako v predchádzajúcom prípade. Agent spokojný, vy nespokojný.

7 najčastejších podvodov poisťovákov pri uzatváraní životného poistenia

5. Chýbajúce dôležité krytie

V poisťovacom sektore len veľmi málo ľudí vie, ako správne nastaviť životné poistenie. Nastavia zmluvu tak, ako to vyhovuje im. Aby bola lacná, aby mala veľa pripoistení (aj keď úplne zbytočne), aby bola čo najlepšie odmenená a pod. Takúto zmluvu potom ponúkajú všetkým klientom. Bez ohľadu na vek, povolanie, zdravotný stav, výšky príjmu, skutočných potrieb.

Dajte si od agenta vysvetliť, prečo zmluvu pripravil práve takto, prečo je vhodná práve pre Vás. Nech poistenie spĺňa všetko, čo spĺňať má. 

6. Sľubovaný nereálny výnos

Ak má vaša zmluva aj sporiacu časť, môže sa jednať o investičné alebo kapitálové poistenie. Investícia v investičnom životnom poistení nemá presne určený budúci výnos. Je možné ho len predpokladať na základe konkrétnych skutočností. Je len na poistnom agentovi, aký výnos vám ponúkne.

Seriózny agent sa snaží čo najviac priblížiť realite. Podľa zvolených nástrojov a doby sporenia sa dá predpokladať približný výnos okolo 2 – 7 % ročne.

Podvodníkom však nič nebráni „predpokladať“ aj 20 % výnos. To značne ovplyvňuje nasporenú sumu na konci poistenia. Pri dlhodobom sporení môže byť rozdiel aj niekoľko desiatok tisíc eur.

7. Sľub garantovaného výnosu

V kapitálovom životnom poistení existuje štátom stanovená výška garantovaného zhodnotenia. Niektorí agenti si však šikovne pozmenili „garantované zhodnotenie“ na „garantovaný výnos“. Garantované zhodnotenie však nie je zárukou výnosu. Ak máte zmluvu, kde je garantované zhodnotenie 1,9 % ročne, neznamená to, že ho aj naozaj dostanete. V prvom rade z tohto výnosu zaplatíte daň, poisťovňa si každý mesiac sťahuje poplatky. Ak máte šťastie, na konci sporenia dostanete aspoň to, čo poisťovni zaplatíte.

Veríme, že aj vďaka našim upozorneniam budete zasa o čosi obozretnejší a už nikdy sa nenecháte oklamať poisťovacími podvodníkmi.

Máte uzatvorené životné poistenie? Alebo rozmýšľate nad tým, že by ste si možno mali nejaké uzavrieť? Viete, na čo má životné poistenie v skutočnosti slúžiť?

Životné poistenie

Znie to ako jednoduchá otázka. Je predsa jasné, že životné poistenie mám na to, aby som dostal nejaké peniaze, keď sa mi niečo stane.

Dôležité je však v tomto prípade poznať, čo vlastne znamená „nejaké peniaze“ a „keď sa mi niečo stane“. Ako ste na tom Vy?

Viete, čo vlastne máte poistené? Viete, koľko dostanete peňazí, keď nastane poistná udalosť? 

Samozrejme, nie každý je poistný expert. Nemôžeme predsa vedieť, čo a ako treba v poistnej zmluve nastaviť. To má predsa ovládať poistný agent, ktorý mi zmluvu uzatváral. Spoliehame sa na to, že on tomu rozumie a nastavil nám zmluvu správne. To by však mohla byť chyba. Väčšina poistných agentov sú v prvom rade obchodníci, ale nie vždy aj odborníci. 

Z mojich vlastných skúseností aj zo štatistík vyplýva, že zhruba 85 % ľudí nemá správne nastavenú poistnú zmluvu. A viac ako 50 % ju má urobenú úplne zle! Je to preto, že mnohí ľudia, dokonca ani niektorí poistní agenti sami nevedia, na čo vlastne slúži životné poistenie.

Na čo vlastne slúži životné poistenie?

Základný princíp životného poistenia nie je ochrániť život ako taký. To sa bohužiaľ ani nedá. Úlohy životného poistenia sú nasledovné:

–          Zabezpečiť stabilný mesačný príjem (pri zdravotných problémoch)

–          Ochrániť rodinu v prípade úmrtia (nahradiť príjem, uhradiť záväzky – úvery)

–          Kompenzovať liečebné náklady, prípadne zvýšiť komfort a účinnosť liečby

Životné poistenie alebo čo ste o ňom možno nevedeli

Životné poistenie je jedným zo základných kameňov finančného plánu

Všetky naše plány, sny a ciele vychádzajú z toho, či budeme mať počas svojho života stabilný príjem.

Mať iba „nejaké“ poistenie nestačí. Je potrebné, aby bolo urobené presne podľa našich aktuálnych potrieb.

To je už úloha profesionála. Ten na základe informácií o nás, našom zamestnaní, aktuálnych potrebách dokáže pripraviť zmluvu, ktorá nám skutočne zabezpečí všetko potrebné.

Spomínate si, keď ste uzatvárali životné poistenie? Mal človek, ktorý pripravoval zmluvu, dostatok informácií? Poznal váš mesačný príjem? Poznal vaše plány, ciele a potreby?

Ak nie, z čoho vychádzal pri príprave poistnej zmluvy?

Zároveň sa životná situácia mení u každého z nás. Preto je potrebné dobre nastavené poistenie udržiavať aktuálne. Je to podobné, ako si dať priebežne kontrolovať auto v servise. Niekedy malá oprava môže predísť veľkým škodám a problémom.

Nič horšie sa nám nemôže stať, ako platiť celý život poistenie a keď nastane potreba peňažného plnenia, zistíme, že zmluva bola nastavená podľa iných potrieb, ako máme dnes.

Potrebujete mať istotu stabilného príjmu? Záleží vám na tom, ako bude o vašich blízkych postarané? Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám s radosťou pomôžu nastaviť poistnú zmluvu šitú na mieru.