S pani Miškusovou sa poznáme  5 – 6 rokov a vždy som bol so službami ohľadom riešenia a starostlivosti o moje financie spokojný. Vždy mi pomohla.