Konzultanti

Mário Polóny

pobočka Prievidza

+ 421 903 673 280

mario.polony@fispro.sk

Radoslav Chlpek

pobočka Prievidza

+ 421 903 322 132

radoslav.chlpek@fispro.sk

Zuzana Sečianska

pobočka Prievidza

+ 421 915 115 804

zuzana.secianska@fispro.sk

Ondrej Ligač

pobočka Nitra

+ 421 908 682 198

ondrej.ligac@fispro.sk

Petr Kukla

pobočka Nitra

+ 421 905 860 594

petr.kukla@fispro.sk

Viera Filinová

pobočka Trenčín

+ 421 903 885 733

viera.filinova@fispro.sk

Ida Čaládiová

pobočka Nitra

+ 421 908 758 798

ida.caladiova@fispro.sk

Adriana Rajtárová

pobočka Zlaté Moravce

+ 421 904 080 271

adriana.rajtarova@fispro.sk

Jana Drinkova

pobočka Nitra

+ 421 905 117 902

jana.drinkova@fispro.sk

Viktória Horáková

pobočka Nitra

+ 421 915 173 874

viktoria.horakova@fispro.sk

Miloš Slaninka

pobočka Považská Bystrica

+ 421 948 400 248

milos.slaninka@fispro.sk

Miriama Michalková

pobočka Košice

+ 421 919 200 608

miriama.michalkova@fispro.sk

Viktória Gajdošová

pobočka Michalovce

+ 421 904 348 484

viktoria.gajdosova@fispro.sk

Jana Kružliaková

pobočka Banská Bystrica

+ 421 911 129 985

jana.kruzliakova@fispro.sk

Jana Dudášová

pobočka Bratislava

+ 421 915 754 468

jana.dudasova@fispro.sk