Konzultanti

Mário Polóny

pobočka Prievidza

+ 421 903 673 280

mario.polony@fispro.sk

Radoslav Chlpek

pobočka Prievidza

+ 421 903 322 132

radoslav.chlpek@fispro.sk

Zuzana Sečianska

pobočka Prievidza

+ 421 915 115 804

zuzana.secianska@fispro.sk

Roman Jaško

pobočka Prievidza

+ 421 917 756 921

roman.jasko@fispro.sk

Tatiana Gurečková

pobočka Fispro

+ 421 910 323 528

tatiana.gureckova@fispro.sk

Ondrej Ligač

pobočka Nitra

+ 421 908 682 198

ondrej.ligac@fispro.sk

Jakub Gabriel

pobočka Prievidza

+ 421 914 272 695

jakub.gabriel@fispro.sk

Alexandra Straková

pobočka Fispro

+ 421 905 729 677

alexandra.strakova@fispro.sk

Miriama Michalková

pobočka Košice

+ 421 919 200 608

miriama.michalkova@fispro.sk

Marta Suroviaková

pobočka Dolný Kubín

+ 421 903 884 741

marta.suroviakova@fispro.sk

Miloš Slaninka

pobočka Považská Bystrica

+ 421 948 400 248

milos.slaninka@fispro.sk

Jana Dudášová

pobočka Bratislava

+ 421 915 754 468

jana.dudasova@fispro.sk

Viktória Gajdošová

pobočka Michalovce

+ 421 904 348 484

viktoria.gajdosova@fispro.sk

Jana Kružliaková

pobočka Banská Bystrica

+ 421 911 129 985

jana.kruzliakova@fispro.sk