Konzultanti

Mário Polóny

pobočka Prievidza

+ 421 903 673 280

mario.polony@fispro.sk

Ondrej Ligač

pobočka Nitra

+ 421 908 682 198

ondrej.ligac@fispro.sk

Lucia Šuchtová

pobočka Michalovce

+ 421 948 918 781

lucia.suchtova@fispro.sk

Veronika Imrichová

pobočka Prievidza

+ 421 907 528 981

veronika.imrichova@fispro.sk

Miloš Slaninka

pobočka Považská Bystrica

+ 421 948 400 248

milos.slaninka@fispro.sk

Ida Čaládiová

pobočka Nitra

+ 421 908 758 798

ida.caladiova@fispro.sk

Petr Kukla

pobočka Nitra

+ 421 905 860 594

petr.kukla@fispro.sk

Viktória Horáková

pobočka Nitra

+ 421 915 173 874

viktoria.horakova@fispro.sk

Adriana Rajtárová

pobočka Zlaté Moravce

+ 421 904 080 271

adriana.rajtarova@fispro.sk

Jakub Reviľák

pobočka Žilina

+ 421 910 950 091

jakub.revilak@fispro.sk

Jana Kružliaková

pobočka Banská Bystrica

+ 421 911 129 985

jana.kruzliakova@fispro.sk

Viktória Gajdošová

pobočka Michalovce

+ 421 904 348 484

viktoria.gajdosova@fispro.sk

Zuzana Valentovičová

pobočka Trnava

+ 421 905 265 001​

zuzana.valentovicova@fispro.sk

Miriama Michalková

pobočka Košice

+ 421 919 200 608

miriama.michalkova@fispro.sk