Rozhodnutie je vás. Sporiaci účet s výpovednou lehotou má spravidla vyššie úročenie, no ak by ste potrebovali vybrať prostriedky pred ukončením lehoty, banka vám bude účtovať sankčné poplatky. Sporiaci účet bez výpovednej lehoty má síce nižšie úročenie, ale prostriedky si môžete vybrať kedykoľvek bez poplatku.