Medzi štandardné služby poisťovní k havarijnému poisteniu patria asistenčné služby. Motoristi tak môžu využiť napr. zabezpečenie odtiahnutia vozidla po mechanickej poruche, zabezpečenie náhradného ubytovania, opravy defektu.