Ak plánujete svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať, (napr. aj v zimnom období ) môžete ho na tento čas vyradiť z cestnej premávky. Správny poplatok sa pohybuje od 5 – 350 € v závislosti od dĺžky doby vyradenia. V tomto období nesmiete vozidlo používať, poznávacie značky a technický preukaz musíte odovzdať do depozitu dopravného inšpektorátu. Opätovné zaradenie do prevádzky je už bezplatné.