Ak neplatíte odvody do soc. poisťovne, príspevky na dôchodkové poistenie (1.pilier) nie sú pripisované a tým pádom nie sú pripisované ani príspevky na váš osobný dôchodkový účet (2.pilier). Vaše prostriedky v 2. pilieri sú však aj naďalej zhodnocované. Môžete si tiež zasielať dobrovoľné príspevky, tie sa ale nezarátavajú do doby sporenia. Podľa zákona o dani z príjmov (§ 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z) si môžete o zaplatené dobrovoľné príspevky znížiť základ dane , a to najviac do výšky 2 % zo základu dane.