V väčšine prípadov hneď po narodení. V neskoršom veku bude cena poistenia vyššia a to z dôvodu vyššej pravdepodobnosti výskytu ochorení alebo úmrtia. Ďalším rizikom je to, že s vekom pribúdajú u klientov zdravotné problémy a poisťovňa klienta vôbec nemusí poistiť.