Nie je povinnosťou mať podnikateľský účet. Osobný účet môžete využívať aj na podnikanie.