Každý občan starší ako 18 rokov, so slovenským štátnym občianstvom a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. Musí mať dostatočný príjem, aby mohol tento úver splácať.