Investičné zlato môžete predať ktorémukoľvek subjektu, ktorý sa zaoberá touto činnosťou, a to prakticky 24 hodín denne. Peniaze z predaja by ste mali dostať spravidla do dvoch dní.