Je to nástroj pre ľudí, ktorí chcú mať istotu vlastníctva hmotného majetku. Nie je pre nich dôležitý výnos, ale skôr uchovanie hodnoty svojho majetku. Je to alternatívna forma investovania.