Investičné životné poistenie v sebe spája výhodu poistného krytia a sporenia. Prostriedky určené na sporenie sú investované do rôznych fondov a tým sú zhodnocované lepšie, ako iné sporiace produkty.