Výnos zväčša závisí od typu investície, rizika, investičného horizontu. Riziko spočíva v tom, že výnos nemusí byť taký ako očakávate. Investičný horizont je doba na akú ste ochotný peniaze investovať.