Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti kam cestujete, účelu cesty a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého.