Dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí (2. pilier) v Dôchodcovskej Správcovskej Spoločnosti (DSS). Ak by bol váš dôchodok napriek tomu príliš nízky, štát vám poskytne dávky v hmotnej núdzi tak, ako ostatným občanom.