Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla.Ak pri nehode spôsobíte iným účastníkom škodu na vozidle alebo na zdraví, túto škodu za vás zaplatí poisťovňa. Povinné zmluvné poistenie je zároveň i poistením pre zahraničie.V tomto prípade musíte cestovať s tzv. zelenou kartou, ktorú vám vystaví poisťovňa.