Poistenie majetku nemôže zabrániť škodám, následkom náhodnej živelnej udalosti či „návštevou“ zlodeja. Môžu ale znížiť finančné náklady, ktoré v dôsledku týchto škôd vzniknú.