Hypotéka v súčasnosti predstavuje najpopulárnejší zdroj financovania bývania. Je to dlhodobý úver určený primárne na kúpu bytu, výstavbu alebo rekonštrukciu domu a je zabezpečený záložným právom. To znamená, že ručíte nehnuteľnosťou, ktorú už vlastníte, alebo tou, ktorú idete kupovať.