Ročná percentuálna miera nákladov. Vyjadruje celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Okrem úrokovej sadzby zahŕňa aj poplatok za poskytnutie alebo správu úveru. RPMN nezahŕňa prípadné sankčné poplatky alebo poplatky spojené so zmenou zmluvných podmienok.