Je to dobrovoľné dôchodkové sporenie,v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS). Jeho hlavným cieľom je zvýšený dôchodok pre sporiteľov v III.pilieri a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa.Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný.