Fond ochrany vkladov chráni vklady bankových klientov. V prípade, že niektorá banka nebude schopná svojim klientom vyplatiť vložené peniaze, tento fond je povinný klientom ich peniaze vyplatiť. Ale pozor, len do výšky 100 tisíc eur v jednej banke. To znamená, že ak má spotrebiteľ viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude jeho vklad chránený do výšky 100 tisíc eur.