Ak si kúpite napr. auto formou leasingu, majiteľom auta je až do úplného splatenia leasingová spoločnosť. Po zaplatení poslednej splátky auto za vopred dohodnutú zostatkovú sumu odkúpite. Kompletná starostlivosť o auto vrátane poistenia a údržby je na vás.