Bežný účet je nástrojom pre správu vašich financií. Významom bežných účtov je okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Tento prístup môže byť buď hotovostný alebo bezhotovostný. Bežný účet si môžu otvoriť fyzické osoby, podnikatelia, alebo právnické osoby.