Nie. Fond na ochranu vkladov nechráni prostriedky investované do podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek, či hypotekárnych záložných listov.