Pri finančnom leasingu musíte zaplatiť istú sumu, tzv. akontáciu. Tá je spravidla min. 10 % z ceny vozidla. Pri operatívnom leasingu akontáciu neplatíte.