Splácať môžete inkasom, kde z vášho účtu  je automaticky strhávaná minimálna splátka. Splácať môžete aj príkazom k úhrade z akéhokoľvek účtu alebo platbou zloženkou. Minimálnu splátky sa pohybujú väčšinou v rozmedzí od3 do 10% z celkovej dlžnej sumy. Môžete splácať aj vyššiu sumu, tým si znížite preplatenosť.