Investovať môžete formou nákupu akcii, podielových fondov, dlhopisov,zmeniek, či hypotekárnych záložných listov.