Dôvodom sporenia pre deti býva zabezpečenie „štartu do života“, teda vytvorenie úspor na štúdium, bývanie alebo akýkoľvek iný účel. Sporiť môžete začať praktickyod narodenia dieťaťa až do dospelosti. Najčastejšie ide o vkladné knižky,sporiaci účet,stavebné sporenie,investičné životné poistenie