Je to suma 1 327 €. Môžete ju vložiť naraz alebo postupne. Najneskôr 31.12.2016 musia byť všetky vklady pripísané na účte.