Čo je to termínovaný vklad?

Je určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu. Termínovaný vklad nie je určený pre bežný platobný styk. Nedá sa naň posielať výplatu, ani z neho platiť účty.

Ako je úročený termínovaný vklad?

Úročenie závisí od lehoty viazanosti a výšky vloženej sumy. Čím je dlhšia viazanosť a čím vyššia
je vložená suma, tým je úročenie spravidla vyššie.

Čo ak potrebujem peniaze pred skončením viazanosti?

Predčasné výbery pred uplynutím lehoty viazanosti sú spoplatňované. Banka vám stiahne časť zarobených úrokov, prípadne aj celý úrok.

Čo sa stane, keď viazanosť termínovaného vkladu skončí?

Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení viazanosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú
na bežný účet.

Kalkukačka
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky