Aký je význam sporenia pre deti?

Dôvodom sporenia pre deti býva zabezpečenie „štartu do života“, teda vytvorenie úspor
na štúdium, bývanie alebo akýkoľvek iný účel. Sporiť môžete začať prakticky
od narodenia dieťaťa až do dospelosti. Najčastejšie ide o vkladné knižky, sporiaci účet,
stavebné sporenie, investičné životné poistenie.

Môže si dieťa samo vyberať nasporené peniaze na vkladnej knižke?

Nemôže. Dieťa môže disponovať s vkladnou knižkou až po dovŕšení 18 rokov,
dovtedy ňou disponuje zákonný zástupca (napr. rodič).

Môžem z detskej vkladnej knižky v prípade potreby časť prostriedkov vybrať?

Áno môžete a to kedykoľvek. Ak je vkladná knižka bez výpovednej lehoty.
Ak je knižka s výpovednou lehotou, musíte svoj výber vopred oznámiť.

Akým spôsobom môžem vkladať peniaze na detský sporiaci účet?

Na sporiaci účet pre deti pravidelne prispievate určitú čiastku z vášho bežného účtu.

Je výhodnejší sporiaci účet s výpovednou lehotou alebo bez nej?

Rozhodnutie je na vás. Sporiaci účet s výpovednou lehotou má spravidla vyššie úročenie,
no ak by ste potrebovali vybrať vaše prostriedky pred ukončením lehoty, banka vám
bude účtovať sankčné poplatky.
Sporiaci účet bez výpovednej lehoty má síce nižšie úročenie,
ale prostriedky si môžete vybrať kedykoľvek bez poplatku.

Aký je rozdiel medzi stavebným sporením pre deti a pre dospelých?

Rozdiel medzi sporením pre deti a pre dospelých je najmä v bonusoch, ktoré deti dostanú k sporeniu zadarmo a v nižšom poplatku za uzatvorenie zmluvy.

Budú mi na detskom stavebnom sporení pripisovať štátnu prémiu?

Rovnako ako dospelí, tak aj deti majú nárok na štátnu prémiu,
maximálne v sume 66,39 eur za rok.

Stavebné sporenie je na 6 rokov, ale čo ak chcem dieťaťu sporiť dlhšie?

Po skončení  6 ročného cyklu môžete ďalej sporiť až do výšky cieľovej sumy. V prípade potreby
si môžete po šiestich rokoch nasporené peniaze vybrať kedykoľvek, bez nutnosti dokladovania účelu a predkladania bločkov.

V čom je investičné životné poistenie ako sporenie pre dieťa výhodné?

Investičné životné poistenie v sebe spája výhodu poistného krytia a sporenia.
Prostriedky určené na sporenie sú investované do rôznych fondov a tým sú zhodnocované lepšie, ako iné sporiace produkty.

Kalkukačka
Ako dlho chcete sporiť?
Akú sumu by ste chceli dieťaťu odkladať mesačne?
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky