Poznám ju po pracovnej oblasti z obdobia rokov 2013-2014, kedy sme obaja pracovali na pozíciách Oblastný obchodný manažér v spoločnosti Provident Financial na pracovisku v Banskej Bystrici.
V mojom vnímaní sa jedná o veľmi zodpovednú osobu,na danom pracovnom mieste odborne zdatnú kolegyňu, veľmi priateľskú, mne osobne vo všetkom veľmi nápomocnú , rovnako v pracovnom ale i súkromnom živote. Vážim si, že dodnes udržujeme veľmi priateľské vzťahy.