Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie rizík a klient sa môže rozhodnúť, proti ktorým sa chce poistiť. Jednotlivé riziká možno uzatvárať samostatne, zvoliť kombináciu niektorých, alebo uzavrieť kompletné poistenie.