Pre bežné poistenie domácnosti nie je nutný odhad znalca či prehliadka bytu poisťovacím poradcom. V prípade nadštandardného poistenia na väčšie poistené čiastky sú odhady nutné.