Ak máte sporiaci účet bez výpovednej lehoty, peniaze si môžete kedykoľvek vybrať. Ak si uzavriete sporiaci účet s výpovednou lehotou,  za výber peňazí pred výpovednou lehotou zaplatíte sankčný poplatok.