Vtedy, ak potrebujete finančne zabezpečiť seba a blízke osoby (manželku, deti) v prípade vašej smrti, vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity. Tiež ak si plánujete zaobstarať vlastné bývanie na hypotéku, chystáte sa využiť lízing alebo čerpať úver.