Investícia môže klesať, môže rásť, ale aj stagnovať. Výnos získaný niekedy v minulosti nie je zárukou toho, že to tak bude aj v budúcnosti.