Je to maximálny počet dní, ktoré môžete tráviť v zahraničí súvisle bez návratu na Slovensko. Ak ste v zahraničí dlhšie ako je maximálna doba výjazdu, poistenie vám prestáva platiť. V prípade poistnej udalosti ste povinný poisťovni predložiť akýkoľvek doklad o tom, že ste sa v zahraničí nezdržiavali dlhšie.