Je určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu. Termínovaný vklad nie je určený pre bežný platobný styk. Nedá sa naň posielať výplatu, ani z neho platiť účty.