Predčasné výbery pred uplynutím lehoty viazanosti sú spoplatňované. Banka vám stiahne časť zarobených úrokov, prípadne aj celý úrok.