Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia. Slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny a na vlastnom motorovom vozidle.Je určené na krytie rizika škôd na vašom vozidle vzniknutých pri havárii, krádeži, živelnej udalosti či vandalizme. Ak motorista kupuje automobil na lízing či úver, uzatvorenie havarijného poistenia môže byť dokonca podmienkou.