Cestovné poistenie umožňuje poistiť v prvom rade liečebné náklady, úraz, batožinu a poistenie zodpovednosti za škodu pri ceste do zahraničia.