• prostriedky, ktoré si v II. pilieri sporíte sú vašim vlastníctvom

  • v prípade vašej smrti nasporené prostriedky zdedí vami určená oprávnená osoba, ak ste ju neurčili, stávajú sa predmetom dedičského konania              

  • máte možnosť zvýšiť si svoj budúci dôchodok dobrovoľnými príspevkami, frekvencia a výška príspevkov nie je ohraničená                                                                                                             

  • daňová úľava z uhradených dobrovoľných príspevkov do výšky 2% zo základu dane

  • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch