I. pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku. Výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná.I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky Sociálna poisťovňa požičiava.