Obvykle kryje tieto riziká:únik vody vo vnútri budovy, víchrica a krupobitie, povodne, úder blesku, krádež vlámaním, lúpež a vandalizmus, požiar, dym, výbuch, stret alebo zrútenia lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk a pod. Pokiaľ máte záujem môžete si priplatiť rôzne ďalšie pripoistenia:

– nepredvídaný výpadok elektrickej energie;

– voda z klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, sprinklérov, vodných postelí a akvárií, zrážková voda;

– víchrica a krupobitie na voľnom priestranstve, prietrž mračien, tiaž snehu a námrazy, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavíny, pád stromu a stožiaru;

– strata alebo krádež platobnej karty, lúpež mimo miesta poistenia;

-výbuch sopky alebo rázová vlna (cunami)

Špeciálne si môžete nechať pripoistiť aj drahšie veci alebo zariadenie vašej domácnosti.